Den magiska cirkeln: hela historien om Salaligan

Den magiska cirkeln: hela historien om Salaligan

Anders Sundelin

Language:

Pages: 178

ISBN: 2:00046122

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


"Tidningarna döpte dem till Salaligan, själva kallade de sig Den magiska cirkeln. Fem rånmord hann de begå, de sköt, gasade eller brände inne sina offer. I februari 1937 dömdes fyra av dem till livstids straffarbete, ligaledaren Sigvard Thurneman till sluten psykiatrisk vård på livstid.

Pengarna var inte det huvudsakliga motivet för Thurneman. Mördandet var en källa till spänning och njutning. Han påstod sig sakna samvete och vurmade för det ockulta.

I Den magiska cirkeln berättar Anders Sundelin om fem unga män från olika miljöer, med skilda personligheter, som förenas kring dessa bisarra brott. Men det är också en spännande tidsskildring, ett reportage om en svensk småstad i snabb förändring vid slutet av 1930-talet, av den första bilburna ligan i Sverige och en fumlig polisutredning."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

någon som just kräkts, några som började slåss och måste skiljas åt. Om en konstapel var sjuk eller borta i ett annat ärende innebar det för främst de yngre konstaplarna ständiga inhopp, mycket övertid. Patrullering var polismannens lott, brottsbekämpningen bestod mest i att stävja fylleri och slagsmål. Anställningen hade han fått för att han var stor och stark och ansågs rättrådig. Genom att tvingas nöta sina skor mot stadens kullerstensgator, i regn och snö och blåst, sommar som vinter, också

drar oss för ingenting och vi kan göra vad som helst”, sade han ibland. Tordensen var alldeles ”oåtkomlig” för polisen och själv kunde han göra vad som helst utan att dessa ”dumma polismän” kom på honom. Han lät påskina att han inte behövde utföra några brott för egen hand; det var hans ”agenter” som gjorde det. En gång hade de tagit livet av en person i en skog i Västmanland, någon ”som visste för mycket” – de hade slagit honom i bakhuvudet så han svimmade, stoppat en dynamitpatron i munnen på

cykeln. Andra vittnet, en sjukvårdare vid lasarettet, skulle säga att han först trott att det var ett gummihjul som exploderade på ett vedåk som också befann sig på vägen, framför den grå Chevroleten. Han hade hört smällen, sedan sett Elon Pettersson springa ut på fältet och bakom honom sprang en annan person. Förföljaren, som var helt klädd i vitt, tog bara några steg och sedan hade han, det förstod vittnet nu, skjutit efter den flyende Elon Pettersson. Tredje vittnet, en femtonårig

däremellan på att titta in i bondköken, kokade sina smörjor och demonstrerade dem. Lauritz Gentz, farmakolog och författare till flera böcker om läkemedel, expert på medicinalstyrelsen, skriver i en artikel i Läkartidningen: ”Det kan inte råda något tvivel om att denna massförsäljning har framkallat en storförbrukning av bolmörtspreparat. Utan att känna ett spår till prydhet har dessa krämare rekommenderat salvans ingnidning på kvastskaft o.dyl. bakredskap.” I samma artikel redogör Gentz för

Abrahamsson i oktober 1946, Herbert Jansson först i mars 1948. Ur Sven Emil Sigvard Thurnemans journal vid Säters sjukhus: Pat:s fader avled den 24/5 vilket en syster till pat. meddelade per tel. idag. Pat. visade ingen sinnesrörelse vid underrättelsen om faderns död. (29/5-50) Besök av dr. Karlmark. Pat. yrkade härvid på att dr. K. skulle taga initiativ till en aktion i syfte att åstadkomma en ändring i pat:s förhållanden, antingen utskrivning eller förflyttning. Enl. pat:s uppgift var K. ej

Download sample

Download