Hoeren (Deleu, Book 8)

Hoeren (Deleu, Book 8)

Luc Deflo

Language:

Pages: 176

ISBN: 9022319377

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Aline Verbeeck is een hoer op jaren die met haar verlepte schoonheid niet veel mannen meer kan bekoren. Ze leidt dan ook een kommervol bestaan, totdat ze Daphné Brainard leert kennen, een zeventienjarig meisje op de dool. De ervaring van de een en de jeugdige schoonheid van de ander blijken een ideale combinatie bij de beoefening van het oudste beroep ter wereld. Totdat hun beider pad dat van Leo Thuys kruist, een op het eerste gezicht wat simpele huisvader.Schijn bedriegt, want de man blijkt een borrelende vulkaan. Een beest. Voordat Aline tussenbeide kan komen wordt Daphné verminkt. Thuys slaat op de vlucht, maar als Aline de foto's bekijkt die ze in Thuys' jas heeft gevonden, weet ze dat de man zal terugkeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vuilniszak gestopt. Karen was, gelukkig, niet wakker geworden toen hij was thuisgekomen. Maar opgepast, het venijn zat meestal in de staart. Vanmorgen, daar ging het om. Hij was extra op zijn hoede geweest. Uiterlijk schijnbaar onbewogen, maar binnenin alert. Lang voor het stereotiepe gezeur van de wekker was hij uit bed geslopen en had hij genoten van een uitgebreide en verkwikkende douche. Daarna, toen hij gerommel in de slaapkamer had gehoord, was hij prompt naar de kinderkamer gelopen en hij

moet ik de politie bellen! Moordenaar!’ Verbist hoorde opnieuw iets. Hij ging plat op zijn buik en kroop op handen en voeten naar de trap, waar hij om de hoek gluurde. Er gebeurde niets. Hij bleef een tiental minuten gehurkt zitten en schatte zijn kansen in. De politie opbellen, daar had hij in geen geval baat bij. Integendeel, de komst van de flikken zou zijn zaak geen goed doen en faliekant kunnen zijn voor zijn handel. Zijn levenswerk moest het vooral hebben van privacy. Mocht er een

afzonderlijk ondervraagd.’ ‘Dat ze Daphné Brainard en Leo Thuys heeft vermoord, dat kan. Dat geloof ik. Dat zou een moord uit jaloezie kunnen zijn. Maar Diana Caicedo…’ ‘Niet. Ze had geen enkel motief om die vrouw te vermoorden.’ ‘Maar haar vingerafdrukken staan wel op het moordwapen, Dirk.’ Deleu zei maar één woord. ‘Pedofilie.’ Hij sloeg zijn armen om Mendonck en trok haar tegen zich aan. ‘Sorry.’ Mendonck sloot de ogen en knikte. Deleu maakte zich los uit de omhelzing. ‘Wil jij de zaken

tweede keer geprobeerd. Ze had zelfs haar ellebogen gebruikt. Met een air van wie doet mij wat. Ondanks de penibele situatie waarin ze zich bevond, had Lien Verbeêck niet over zich heen laten lopen. Waarschijnlijk omdat de vrouw het er te dik op had gelegd. Lien had de vrouw er, heel beleefd, attent op gemaakt dat zij eerst aan de beurt was. De villamadame had naar adem gehapt. ‘Uitschot.’ Het woord stond in haar ogen te lezen. Die impressie werd nog versterkt door de welving in de twee vegen

ben met Jos een pint gaan drinken.’ ‘Ja.’ Deleu luisterde geduldig. ‘Hm.’ Hij herhaalde Nadia's woorden. ‘De partikels aarde die op Vanderstichelens schoenen zijn gevonden, komen hoogstwaarschijnlijk uit zijn tuin in Keerbergen, waar veel naaldbomen staan. Ze hebben een veel hogere zuurtegraad dan de milde bosgrond uit Schiplaken. Misschien heeft de technische een paar over het hoofd gezien. Laarzen, die in het tuinhuisje staan of zo. Ik zeg maar wat.’ ‘Ze zijn nu bezig met de Toyota, Dirk.

Download sample

Download